Bouwbegeleiding en advies

Wij ontzorgen u gedurende het hele bouwproces en begeleiden, onafhankelijk voor u, het bouwproces binnen het kader van de met u gemaakte afspraken.

 

Wij adviseren u in het plan van aanpak en op het gebied van kosten en bouwmethoden.

 

 


Partijen zoeken

Er worden in overleg met u, voor de verschillende eventueel van toepassing zijnde disciplines, partijen gezocht.

 

Bijvoorbeeld voor:

 • Ontwerp en vergunningstraject.
 • Constructieberekeningen.
 • Uitvoerende partijen. 

 

ons werk omvat:

 • Kennismakingsgesprek en inventarisatie van de wensen.

 • Het maken van een raming van de totale kosten.

 • Het in overleg bepalen van een plan van aanpak en globale planning.

 • Het benaderen van de van toepassing zijnde disciplines (relaties van opdrachtgever of relaties waarmee wij goede ervaringen hebben).

 • Het doen van prijsaanvragen aan de hand van gemaakte stukken of door de opdrachtgever zelf aangeleverde stukken.
 • Het vergelijken van de uitgebrachte offertes.
 • Het namens de opdrachtgever formuleren en verstrekken van opdrachten.
 • Het met betrokken partijen maken van een overall planning.
 • Het coördineren van de betrokken partijen.
 • Het bewaken van het budget.
 • Het beoordelen en bijhouden van meer- en minderwerk.
 • Het beleggen en voorzitten van bouwvergaderingen/werkbesprekingen.
 • Het bewaken van de kwaliteit middels een visuele inspectie op gezette tijden.
 • Het controleren van rekeningen aan de hand van uitvoeringsstatus en geleverde kwaliteit.
 • Oplevering en proces-verbaal van oplevering.
 • Controleren van de uitvoering en kwaliteit van eventuele opleverpunten. 

 

Dit doen wij voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers.